O Rasie

Pochodzenie

Zdrowie

Żywienie

Psychika

 Szkolenie

Hodowla

Szczenięta

Pielęgnacja

Wystawy

Statystyka

Biblioteka

Ranking

Galeria

Kynologia

Prawo

Pobieralnia

S.O.S

Rozmaitości

Linkownia

 

Mini przewodnik dla początkującego wystawcy (z uwzględnieniem potrzeb rasy CTR)

 

Od czego zacząć?
Jeśli to pierwszy Wasz pies, to wybieracie się do Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce, który Wam najbardziej odpowiada (aktualnie w Polsce jest 46 Oddziałów ZKwP w różnych miastach Polski. Linki do stron internetowych poszczególnych Oddziałów ZKwP TUTAJ) i zanosicie tam Metryczkę, celem wyrobienia psu/suce Rodowodu i jednocześnie  zapisujecie się do ZKwP - jeśli wcześniej do tej organizacji nie należeliście. Następnie opłacacie wszelkie niezbędne formalności; otrzymujecie legitymację członkowską i czekacie cierpliwie na Rodowód. Nie zapomnijcie poprosić o numer rejestracji oddziałowej psa. Czas oczekiwania na sam Rodowód
zależy od wyboru sposobu jego wydania (zwykły około 4-8 tygodni, ekspresowy do 14 dni).


Czy w tym czasie można psa/sukę pokazywać już na wystawach?
Zgodnie z Regulaminem Wystaw Psów Rasowych w Polsce -TUTAJ- psa/sukę z klasy szczeniąt młodszych, szczeniąt i młodzieży można pokazać na wystawie na podstawie numeru rejestracji oddziałowej (dlatego tak ważne jest poproszenie w dniu rejestracji psa i składania Metryki w celu wyrobienia Rodowodu o podanie tego numeru jeśli chcecie uczestniczyć ze swoim pupilem od razu w wystawach). Psy/suki sprowadzane do Polski (importowane) z zagranicy, które nie mają jeszcze znostryfikowanego Rodowodu (zgłoszone do nostryfikacji), mogą być przyjmowane na organizowane przez Związek Kynologiczny w Polsce wystawy krajowe, klubowe i międzynarodowe jako psy krajowe - na podstawie oryginalnego numeru Rodowodu Eksportowego, wystawionego przez organizacje kynologiczne uznane przez FCI przed jego nostryfikacją, lecz po uzyskaniu rejestracji oddziałowej. Jeśli Wasz pies/suka spełnia wymogi wiekowe i posiadacie dla niego/niej numer rejestracji oddziałowej to jak najbardziej możecie zaczynać przygodę z wystawami.


Jak to wszystko zorganizować?
Po pierwsze należy sobie ustalić harmonogram - czyli wybrać z Kalendarza Wystaw -TUTAJ- te które Was najbardziej interesują. Aktualnie każdy Oddział ZKwP posiada stronę internetową, na której można znaleźć wszystkie niezbędne informacje na temat organizowanej przez dany Oddział ZKwP wystawy
TUTAJ. Należy pamiętać że psa/sukę na wystawę trzeba odpowiednio wcześniej zgłosić - zazwyczaj na wystawy międzynarodowe jest to termin z 6 tyg. wyprzedzeniem, zaś na krajowe z 4 tyg. wyprzedzeniem (często w praktyce terminy te są skracane, jednak nigdy nie należy czekać do ostatniej chwili).


Jakiej rangi wystawy psów pod patronatem ZKwP są organizowane?

Aktualnie w ZKwP obowiązuje podział na wystawy następującej rangi:

 • krajowe;

 • międzynarodowe FCI z prawem przyznawania wniosku CACIB;

 • klubowe z prawem przyznawania tytułu "Zwycięzca Klubu" organizowane przez Kluby Komisje Zarządu Głównego ZKwP;

 • championów z prawem przyznawania tytułu "Zwycięzca Championów". Regulamin Wystawy Championów TUTAJ;

 • specjalistyczne, organizowane przez kluby ras z władzami wybieralnymi lub przez oddziały Związku;

 • pokazy popularyzujące psa rasowego (służą prezentacji psów bez przeprowadzania ocen).

Jaką wybrać klasę?

Wybór odpowiedniej klasy jest ściśle powiązany z wiekiem psa i ewentualnie posiadanymi przez niego tytułami. Poniżej spis klas:

 • klasa młodszych szczeniąt - wiek od 4 do 6 miesięcy;

 • klasa szczeniąt - wiek od 6 do 9 miesięcy;

 • klasa młodzieży - wiek od 9 do 18 miesięcy;

 • klasa pośrednia - wiek od 15 do 24 miesięcy;

 • klasy otwarta - wiek powyżej 15 miesięcy;

 • klasa użytkowa - wiek powyżej 15 miesięcy, z certyfikatem użytkowości. Klasa użytkowa organizowana jest wyłącznie dla ras, które w nazewnictwie FCI, wymienione są jako rasy pracujące. Zgodnie ze standardem rasy CTR nie wymaga prób pracy i nie jest uznany przez FCI za rasę użytkową, dlatego też nawet CTR-y posiadające certyfikaty użytkowości nie mogą być zgłaszane do klasy użytkowej na wszystkich wystawach międzynarodowych organizowanych pod patronatem FCI. Organizacja ta pozostawiła jednak poszczególnym członkom pewną swobodę umożliwiającą uznanie rasy w danym kraju za użytkową zgodnie z wewnętrznymi przepisami i wówczas taka rasa może być prezentowana na podstawie stosownych certyfikatów użytkowości na terenie danego kraju w klasie użytkowej na wystawach organizowanych pod patronatem tej organizacji (z wyłączeniem wystaw międzynarodowych organizowanych pod patronatem FCI). Jednak w przypadku CTR-a ZKwP nie podjął w tym kierunku stosownych uchwał i rasa nie jest uznana wewnętrznymi przepisami za użytkową i nie może być prezentowana w klasie użytkowej na żadnej wystawie organizowanej pod patronatem ZKwP;

 • klasa championów - wiek powyżej 15 miesięcy, z dyplomem championa międzynarodowego (C.I.B.) lub championa krajowego polskiej lub zagranicznej organizacji kynologicznej uznanej przez FCI;

 • klasa weteranów - wiek powyżej 8 lat.

Datą decydującą o wieku psa jest data jego wystawienia.


Jak wysłać zgłoszenie?
Wszystko zależy od udostępnionej/preferowanej formy przez organizatora wystawy. Aktualnie zgłoszenie psa/suki na wystawy organizowane przez Oddziały ZKwP w Polsce możliwe jest na dwa sposoby:

 • tradycyjnie za pośrednictwem uniwersalnego formularza zgłoszenia psa na wystawę - do pobrania TUTAJ, który należy wydrukować i czytelnie wypełnić, a następnie trzeba dołączyć do niego kserokopię Rodowodu (jeśli już posiadacie), kserokopię dowodu wpłaty za udział w wystawie i ewentualnie inne wymagane certyfikaty użytkowości (jeśli pies jest zgłaszany do klasy użytkowej) lub dyplomy posiadanych tytułów Championa ewentualnie Interchampiona C.I.B. (jeśli pies jest zgłaszany do klasy championów lub chcecie, by dane tytuły znalazły się w katalogu). Tak zgromadzone dokumenty wraz z wypełnionym zgłoszeniem należy przesłać do organizatora wystawy. Można to zrobić drogą pocztową wysyłając list na podany przez organizatora wystawy adres korespondencyjny (zgłoszenie musi być odpowiednio wcześniej wysłane, ponieważ o jego akceptacji będzie decydować data stempla pocztowego lub data wpłynięcia korespondencji do Oddziału ZKwP, który organizuje wystawę). Proponuję wysłać list w formie przesyłki rejestrowanej tj. jako list polecony. Wysyłając korespondencję w ten sposób macie potwierdzenie jej nadania i w razie jakiś problemów na tej podstawie możecie dochodzić swoich praw. Istnieje również możliwość wysłania zgłoszenia wraz z niezbędnymi kopiami wymaganych dokumentów do organizatora wystawy drogą elektroniczną na wskazany w ulotce informacyjnej adres e-mailowy. Korzystając z takiej możliwości należy zeskanować wypełnione zgłoszenie wraz z wymaganymi kserokopiami dokumentów i należy przesłać je do organizatora wystawy. Trzecia opcja wysłania zgłoszenia wraz niezbędnymi kserokopiami dokumentów dotyczy wysłania ich za pośrednictwem udostępnionego przez organizatora wystawy telefaksu (potocznie zwanego faksem). Ale uwaga! wysyłając zgłoszenie za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub faksu trzeba zadzwonić do Oddziału ZKwP organizującego wystawę i upewnić się, że zgłoszenie wraz ze wszystkimi załączonymi kserokopiami dokumentów dotarło do organizatora wystawy w całości i jest czytelne;

 • zgłaszając psa/sukę elektronicznie za pośrednictwem internetowego systemu rejestracji zgłoszeń na Wystawy Psów Rasowych w Polsce (www.wystawy.net). Aktualnie większość Oddziałów ZKwP korzysta właśnie z tego systemu. Wystarczy wejść na stronę zarejestrować się i utworzyć swój profil (system umożliwia zapisanie i przechowywanie danych psów), a potem można już wielokrotnie korzystać z tego systemu i zgłaszać za jego pośrednictwem psa/sukę na wybrane wystawy organizowane przez Oddziały Związku Kynologicznego w Polsce, które udostępnią możliwość wysyłania zgłoszeń w takiej formie przez tą stronę internetową. Oddziały ZKwP, które nie korzystają z ww. systemu mogą udostępniać możliwość zgłoszenia psa/suki na organizowaną przez siebie wystawę za pośrednictwem jednorazowego zgłoszenia elektronicznego, do którego bezpośredni link  na swojej stronie internetowej zawsze podaje organizator wystawy.

Kiedy zgłoszenie jest już wysłane należy cierpliwie poczekać na potwierdzenie przyjęcia psa na wystawę, które zostanie Wam dosłane na kilka dni przed wystawą tradycyjnie pocztą lub w przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną zwykle za pośrednictwem podanego w trakcie zgłaszania psa adresu e-mail. Potwierdzenie nadesłane drogą pocztową będzie zawierało potwierdzenie przyjęcia psa na wystawę wraz podstawowymi informacjami na temat wystawy, a także odcinek na pobranie katalogu (jeśli w danej klasie wystawowej, do której został pies zgłoszony katalog przysługuje i jest wliczony w cenę zgłoszenia) i może również zawierać numer startowy psa. Jeśli potwierdzenie przyjęcia psa na wystawę wysłane listownie nie będzie zwierało numeru startowego i/lub odcinka na pobranie przysługującego katalogu, to wówczas można je odebrać w dniu wystawy w sekretariacie wystawy lub w innym wyznaczonym przez organizatora miejscu.

 

Potwierdzenie zgłoszenia psa na wystawę otrzymane drogą elektroniczną (wysłane przez organizatora wystawy na wskazany w takcie zgłaszania psa adres e-mailowy również na kilka dni przed wystawą) będzie zawierało te same informacje, ale będzie wymagało wydrukowania we własnym zakresie. Drogą elektroniczną organizatorzy zwykle nie wysyłają numerów startowych czy odcinków na pobranie katalogu. Na podstawie wydrukowanego przyjęcia psa na wystawę będzie można uczestniczyć z psem w wystawie oraz odebrać w dniu wystawy numer startowy i katalog (jeśli przysługuje i jest wliczony w cenę zgłoszenia) w sekretariacie wystawy lub w innym wyznaczonym przez organizatora miejscu.

 

Jak zapłacić za psa zgłoszonego na wystawę?

Oczywiście wysłanie zgłoszenia psa na wybraną wystawę wiąże się z koniecznością uregulowania stosownej opłaty za zgłoszenie psa w wymaganym przez organizatora wystawy terminie. Wysokość opłaty za zgłoszenie psa oraz terminy są zawsze podane przez organizatora wystawy na jego stronie internetowej w zakładce dotyczącej wystawy ewentualnie można je znaleźć w każdej ulotce informacyjnej dotyczącej wystawy udostępnianej przez organizatora wystawy w innych sposób.

 

Aktualnie na wystawach organizowanych przez Oddziały ZKwP większość organizatorów wymaga dokonania w odpowiednim terminie opłaty bezpośrednio na podane konto bankowe organizatora wystawy wraz ze stosownym dopiskiem w tytule pod rygorem nie przyjęcia psa na wystawę. W takiej sytuacji brak wpłaty w wyznaczonym terminie uniemożliwi Wam zaprezentowanie psa na wystawie, ponieważ nie zostanie on ujęty przez organizatora w drukowanym katalogu. Organizator wystawy zwykle podaje ostateczny termin przyjmowania wpłat i może on nieco odbiegać od ostatecznego terminu przyjmowania samych zgłoszeń. Nie należy jednak czekać z dokonaniem opłaty na tzw. "ostatnią chwilę", ponieważ o dacie dokonania opłaty nie decyduje moment Waszego "click" i wykonanie polecenia wpłaty, ale data wpływu przelanych środków na konto organizatora wystawy. Zazwyczaj banki na przekazanie środków rezerwują sobie od 24 do 36 godzin (nieco szybciej proces ten idzie w sytuacji, gdy posiadacie konto w tym samym banku, co organizator wystawy). Dlatego też nie należy z wpłatą czekać do ostatniego dnia, bo może się okazać, że Wasza wpłata zostanie zaksięgowana na koncie organizatora wystawy po terminie i wówczas będziecie narażeni na dodatkowe koszta. Tak, organizatorzy wystaw chcąc zmobilizować wystawców do dokonywania wpłat w terminie klarownie informują o wysokości opłaty pobieranej w momencie przekroczenia terminu i zwykle nie jest to mała kwota, bo może przekraczać pierwotną wysokość opłaty o 50% i więcej. Oczywiście brakującą różnicę trzeba będzie przesłać na konto organizatora wystawy.

 

Może się również tak zdarzyć, że organizator wystawy umożliwi wystawcom uiszczenie opłaty za uczestnictwo psa w wystawie w dniu wystawy w sekretariacie wystawy. W takiej sytuacji Wasz pies będzie umieszczony w katalogu i po wpłaceniu wymaganej przez organizatora kwoty będziecie mogli wziąć udział w wystawie. Jednak i w tym przypadku inkasowana opłata jest wysoka i traktowana, tak jak ta dokonana po terminie. Jeśli zdecydujecie się skorzystać z płatności w dniu wystawy, to radzę mieć przygotowaną stosowną kwotę w gotówce. Ponadto doradzam dużo wcześniejsze przybycie na teren wystawy, ponieważ procedura wpłaty zajmie Wam trochę czasu i zwykle trzeba będzie też swoje odstać w kolejce.

 

Uwaga! Opłata za wystawę musi być uiszczona w każdym przypadku, gdy pies zostanie poprawnie na wystawę zgłoszony i nie zostanie zgłoszenie (zgodnie z odpowiednimi procedurami) wycofane przez wystawcę przed zamknięciem przyjmowania zgłoszeń - bez względu na to czy pies będzie, czy też nie będzie na wystawie prezentowany!

 

Co to jest katalog wystawowy?

Katalog jest dokumentem zawierającym wykaz psów ocenianych na wystawie. Psy nie umieszczone w katalogu nie mogą być oceniane, na danej wystawie, chyba że zgłoszenie zostało wysłane w terminie i opłacone w terminie, a brak psa w katalogu wynika z ewidentnego błędu i winy komitetu organizacyjnego. Katalog wystawowy spełnia rolę informacyjną i jest to taka "mała biblia" wystawcy. Znajdują się tam wszystkie informacje związane z daną wystawą. Z najważniejszych informacji należy wymienić:

 • wykaz zgłoszonych na wystawę psów;

 • podstawowe dane o każdym psie umieszczonym w katalogu;

 • wykaz sędziów;

 • skład komitetu organizacyjnego i ewentualnie honorowego;

 • zasady podziału na klasy wystawowe;

 • organizowane na danej wystawie konkurencje obowiązkowe, finałowe, fakultatywne i pokazy towarzyszące;

 • przyznawane na danej wystawie tytuły i nagrody;

 • program wystawy, w tym plan konkurencji finałowych, fakultatywnych i towarzyszących;

 • plan sędziowania;

 • schematyczny plan rozmieszczenia ringów;

 • spis nagród i fundatorów;

 • informacje porządkowe i regulaminowe;

 • spis wystawców;

 • reklamy.

Jak wejść w posiadanie katalogu wystawowego?

Zazwyczaj jeden egzemplarz katalogu przysługuje temu wystawcy, który zgłasza psa do klasy młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej (nie dotyczy CTR-a) lub championów i nie korzysta z żadnych zniżek przy wnoszeniu opłaty za wystawę. Katalog jest do odebrania w dniu wystawy w sekretariacie wystawy lub innym klarownie oznaczonym miejscu na podstawie posiadanego potwierdzenia zgłoszenia psa na wystawę i/lub przesłanego przez organizatora specjalnego odcinka uprawniającego do odbioru katalogu. Osoby, które zgłaszają psa do klasy młodszych szczeniąt, szczeniąt, weteranów lub klasy championów z zastrzeżeniem, że jest to pies posiadający tytuł Interchampiona (C.I.B.) lub zgłaszają więcej, niż jednego psa stanowiącego ich własność zwykle wnoszą niższą opłatę za zgłoszenie psa na wystawę i/lub korzystają z przysługujących (z tytułu posiadania danego tytułu wystawowego lub większej ilości zwierząt) stosownych zniżek. W takich sytuacjach większość organizatorów nie uwzględnia w opłacie darmowego katalogu. Każda osoba, która zgłosiła psa na wystawę i nie przysługuje jej darmowy egzemplarz katalogu, a także każdy zwiedzający wystawę może w dniu wystawy nabyć katalog na terenie wystawy w wyznaczonych miejscach. Organizator może również wydać katalog w formie elektronicznej, przeznaczonej do pobrania on-line ze strony organizatora. Wersja elektroniczna katalogu zwykle bywa udostępniana do pobrania nie wcześniej niż w dniu wystawy, na dwie godziny przed rozpoczęciem oceny psów w ringach. W przypadku wystaw kilkudniowych katalog elektroniczny będzie przygotowany w podziale na każdy dzień wystawy. Informacja o możliwości i zasadach pobrania wersji elektronicznej ujęta będzie w materiałach reklamujących wystawę.

 

Jaką można otrzymać na wystawie ocenę?
Przy ocenie indywidualnej psów/suk z klas: młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej (nie dotyczy CTR-a), championów i weteranów pies/suka może otrzymać jedną z poniższych ocen:

 • doskonała - wstążka niebieska;

 • bardzo dobra - wstążka czerwona;

 • dobra - wstążka zielona;

 • dostateczna

 • dyskwalifikująca;

 • nie do oceny.

Oceny przyznawane przez sędziów muszą odpowiadać następującym definicjom:


Ocena "DOSKONAŁA" (DOSK.) może być przyznana psu bardzo bliskiemu ideałowi wzorca rasy, będącemu w doskonałej kondycji, który wykazuje harmonię oraz klasę w postawie i ruchu, odpowiedniej psychice. Jego zalety jako przedstawiciela rasy pozwalają zignorować drobne niedoskonałości, ale piętno płci musi być wyraźne.


Ocena "BARDZO DOBRA" (BDB) może zostać przyznana jedynie psu, który posiada typowe cechy rasy i ma zachowane proporcje oraz jest we właściwej kondycji. Nieliczne, drobne błędy mogą być tolerowane, o ile nie dotyczą budowy psa. Ta ocena może być przyznana jedynie psu wysokiej klasy.


Ocena "DOBRA" (DB) powinna być przyznana psu, który posiada główne cechy charakterystyczne rasy, a wykazywane wady nie są dyskwalifikujące, ani nie zostały skorygowane chirurgicznie lub w inny niedozwolony sposób ukryte.


Ocena "DOSTATECZNA" (DOST.) powinna być przyznana psu, który odpowiada wzorcowi rasy, jednak nie posiada pewnych cech uznanych za istotne lub którego kondycja fizyczna nie jest optymalna.


Ocena „DYSKWALIFIKUJĄCA” (DYSKW.) powinna być przyznana psu:
- który nie odpowiada typowi wymaganemu we wzorcu rasy;
- którego zachowanie wyraźnie odbiega od wzorca lub jest agresywne;
- który wykazuje anomalie jąder, wady uzębienia lub zgryzu, wady umaszczenia, gatunku szaty lub albinizm.

Ta ocena powinna być przyznana psom, których wady typu mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia oraz psom wykazującym dyskwalifikujące wady w rozumieniu wzorca rasy.


Psy, którym nie można przyznać żadnej z powyższych ocen, powinny zostać zwolnione z ringu z werdyktem:
NIE DO OCENY (NDO). To określenie jest przewidziane dla każdego psa, który:
- nie porusza się prawidłowo, stale skacze na wystawcę lub próbuje uciec z ringu, co uniemożliwia ocenę mechaniki i typowości ruchu;
- nie pozwala dotknąć się sędziemu, uniemożliwiając ocenę zgryzu i uzębienia, szaty, budowy ciała, ogona lub jąder;
- wykazuje ślady przeprowadzonych operacji lub leczenia oraz zabiegów, które mogą być uznane za próbę oszustwa.
To samo dotyczy sytuacji, gdy sędzia ma uzasadnione podejrzenia, że przeprowadzono operację, której celem było skorygowanie wad powiek, uszu lub ogona. Uzasadnienie adnotacji NIE DO OCENY powinno być wpisane w karcie oceny psa.

 

Przy ocenie indywidualnej psów/suk z klas: młodszych szczeniąt i szczeniąt: pies/suka może otrzymać jedną z poniższych ocen:

 • wybitnie obiecujący (WO) - wstążka żółta;

 • obiecujący (OB) - wstążka biała;

 • mało obiecujący (MO).

Jaką można zdobyć lokatę?
Sędzia w każdej klasie może przydzielić lokaty od I do IV miejsca, przy czym na lokatach stawia najpierw psy/suki z oceną doskonałą, a potem ewentualnie z oceną bardzo dobrą (oceny niższe nie są ustawiane na lokatach). W klasie młodszych szczeniąt i szczeniąt najpierw na lokatach sędzia stawia psy/suki z oceną wybitnie obiecujący, a następnie z oceną obiecujący (oceny niższe nie są ustawiane na lokatach).


Jakie można zdobyć tytuły, wnioski i wyróżnienia na wystawach krajowych i międzynarodowych?

 

TYTUŁY MOŻLIWE DO ZDOBYCIA PRZY OCENIE INDYWIDUALNEJ W KLASIE PRZEZ MŁODSZE SZCZENIĘTA I SZCZENIĘTA

 

KLASA

MŁODSZYCH

SZCZENIĄT

WIEK

OD 4 DO 6 MIESIĘCY

OCENA

 LOKATA

TYTUŁ Z PORÓWNANIA

PSY

wybitnie obiecująca

I

NAJLEPSZE MŁODSZE SZCZENIĘ W RASIE

(NMSZCZwR)

SUKI

wybitnie obiecująca

I

KLASA

SZCZENIĄT

WIEK O

D 6 DO 9 MIESIĘCY

OCENA

 LOKATA

TYTUŁ Z PORÓWNANIA

PSY

wybitnie obiecująca

I

NAJLEPSZE SZCZENIĘ W RASIE

(NSZCZwR)

SUKI

wybitnie obiecująca

I

 

TYTUŁY MOŻLIWE DO ZDOBYCIA PRZY OCENIE INDYWIDUALNEJ W KLASIE PRZEZ MŁODZIEŻ

 

KLASA

MŁODZIEŻY

WIEK

OD 9 DO 18 MIESIĘCY

OCENA

 LOKATA TYTUŁ

TYTUŁ Z PORÓWNANIA PRZY WYBORZE BOB

PSY

doskonała

I

Zwycięzca Młodzieży

NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE

(NJwR)

SUKI

doskonała

I Zwycięzca Młodzieży

 

TYTUŁY MOŻLIWE DO ZDOBYCIA PRZY OCENIE INDYWIDUALNEJ W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH STARSZYCH

 

KLASY

POŚREDNIA

OD 15 DO 24 MIESIĘCY

OTWARTA

OD 15 MIESIĘCY

UŻYTKOWA

OD 15 MIESIĘCY

CHAMPIONÓW

OD 15 MIESIĘCY

PSY

OCENA

doskonała OCENA doskonała

NIE DOTYCZY

CTR-A

OCENA doskonała
LOKATA I

LOKATA

I

LOKATA

I
WNIOSEK CWC WNIOSEK CWC WNIOSEK CWC

Z PORÓWNANIA ZWYCIĘZCÓW KLAS Z WNIOSKAMI CWC

NAJLEPSZY DOROSŁY PIES W RASIE - NDP - (wystawa krajowa)

CACIB* + NAJLEPSZY DOROSŁY PIES W RASIE - NDP - (wystawa międzynarodowa)

KLASY

POŚREDNIA

OD 15 DO 24 MIESIĘCY

OTWARTA

OD 15 MIESIĘCY

UŻYTKOWA

OD 15 MIESIĘCY

CHAMPIONÓW

OD 15 MIESIĘCY

SUKI

OCENA

doskonała OCENA doskonała

NIE DOTYCZY

CTR-A

OCENA doskonała
LOKATA I

LOKATA

I

LOKATA

I
WNIOSEK CWC WNIOSEK CWC WNIOSEK CWC

Z PORÓWNANIA ZWYCIĘZCÓW KLAS Z WNIOSKAMI CWC

NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA W RASIE - NDS - (wystawa krajowa)

CACIB* + NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA W RASIE - NDS - (wystawa międzynarodowa)

 

* Na wystawie międzynarodowej sędzia po dokonaniu wyboru psa, któremu przyzna wniosek CACIB na ring zaprosi psa z lokatą II oceną doskonałą z klasy, z której pochodzi zdobywca wniosku CACIB (o ile taki jest). Tak uzupełnioną stawkę sędzia ponownie porówna i wyłoni zdobywcę rezerwowego wniosku CACIB, który w określonych stosownym regulaminem sytuacjach może być przekształcony we wniosek CACIB. W analogiczny sposób będą ocenione przez sędziego suki.

 

TYTUŁY MOŻLIWE DO ZDOBYCIA PRZY OCENIE INDYWIDUALNEJ W KLASIE PRZEZ WETERANÓW

 

KLASA

WETERANÓW

WIEK

OD 8 LAT

OCENA

 LOKATA TYTUŁ

TYTUŁ Z PORÓWNANIA PRZY WYBORZE BOB

PSY

doskonała

I

Zwycięzca Weteran

NAJLEPSZY WETERAN W RASIE

(NWwR)

SUKI

doskonała

I Zwycięzca Weteran

 

WYBÓR ZWYCIĘZCY RASY - BOB

 

Najważniejszy tytuł, który można zdobyć przy ocenie indywidualnej rasy. Jeśli sędzia na Zwycięzcę Rasy wybierze psa lub sukę z  tytułem Zwycięzca Młodzieży to automatycznie ten pies lub suka otrzymuje również tytuł NJwR. Jeśli sędzia na Zwycięzcę Rasy wybierze psa lub sukę z  tytułem Zwycięzca Weteran to automatycznie ten pies lub suka otrzymuje również tytuł NWwR.

 

DO PORÓWNANIA STAJĄ RAZEM PSY I SUKI, KTÓRE ZDOBYŁY NASTĘPUJĄCE TYTUŁY

W DRODZE PORÓWNANIA SĘDZIA JEDNEMU Z NICH PRZYZNAJE TYTUŁ

ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY (pies)

ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY (suka)

NAJLEPSZY DOROSŁY PIES W RASIE

NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA W RASIE

ZWYCIĘZCA WETERAN (pies)

ZWYCIĘZCA WETERAN (suka)

ZWYCIĘZCA RASY (BOB)

 

WYBÓR ZWYCIĘZCY PŁCI PRZECIWNEJ - BOS

 

Tytuł ten musi trafić (jak sama nazwa wskazuje) do płci przeciwnej względem zwierzęcia, które zdobyło tytuł Zwycięzca Rasy. Jeśli zatem sędzia na BOB wybrał psa, to tytułu BOS musi trafić do suki (i odwrotnie).

 

DO PORÓWNANIA STAJĄ RAZEM PSY I SUKI, KTÓRE ZDOBYŁY NASTĘPUJĄCE TYTUŁY

W DRODZE PORÓWNANIA SĘDZIA JEDNEMU Z NICH PRZYZNAJE TYTUŁ

ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY (pies)

ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY (suka)

NAJLEPSZY DOROSŁY PIES W RASIE

NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA W RASIE

ZWYCIĘZCA WETERAN (pies)

ZWYCIĘZCA WETERAN (suka)

ZWYCIĘZCA PŁCI PRZECIWNEJ (BOS)

 

KONKURENCJE FINAŁOWE ORGANIZOWANE OBOWIĄZKOWO NA KAŻDEJ WYSTAWIE:

 

Wybór Zwycięzcy Grupy (od I do X) - Wszyscy Zwycięzcy Ras z danej grupy konkurują na Ringu Głównym o ten tytuł.

Wybór Zwycięzcy Wystawy - BIS - wybierany jest z wyłonionej 10 Zwycięzców poszczególnych Grup FCI.

 

KONKURENCJE FINAŁOWE DODATKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEZ ORGANIZATORA WYSTAWY ZORGANIZOWANE:

 

Wybór Najpiękniejszego Młodszego Szczenięcia w Rasie, gdzie pies/suka zdobywca tytułu NMSZCZwR bierze udział w wyborze Najpiękniejszego Młodszego Szczenięcia Wystawy; spośród wszystkich młodszych szczeniąt zdobywców tytułu NMSZCZwR w drodze porównania sędzia wyłania zwycięzcę - BIS Szczeniąt Młodszych.


Wybór Najpiękniejszego Szczenięcia w Rasie, gdzie pies/suka zdobywca tytułu NSZCZwR bierze udział w wyborze Najpiękniejszego Szczenięcia Wystawy; spośród wszystkich szczeniąt zdobywców tytułu NSZCZwR w drodze porównania sędzia wyłania zwycięzcę - BIS Szczeniąt.

 

Wybór Najpiękniejszego Juniora w Rasie, gdzie udział w wyborze biorą psy/suki, które na danej wystawie otrzymały tytuł Najlepszy Junior w Rasie. Wybory dokonywane są w ringu honorowym, kolejno w grupach FCI przez tego samego sędziego. Z każdej grupy sędzia wybiera od 0 do 3 finalistów bez przyznawania im lokat. Po dokonaniu wyboru we wszystkich prezentowanych w tym dniu wystawy grupach, finaliści wracają na ring i spośród nich sędzia wybiera i ustawia na lokatach 4 psy/suki. Jeżeli wystawa trwa dłużej niż jeden dzień, to organizator może w danym dniu wybrać Najpiękniejszego Juniora Dnia Wystawy, a w ostatnim dniu wystawy zorganizować porównanie zwycięzców poszczególnych dni i wybrać Najpiękniejszego Juniora Wystawy - BIS Junior.


Wybór Najpiękniejszego Weterana w Rasie, gdzie pies/suka zdobywca tytułu NWwR bierze udział w wyborze Najpiękniejszego Weterana Wystawy; spośród wszystkich weteranów zdobywców tytuły NWwR sędzia w drodze porównania wybiera Najpiękniejszego Weterana Wystawy - Weteran BIS.

 

Jakie można otrzymać pamiątkowe nagrody?

Psy/suki prezentowane na danej wystawie mogą otrzymać pamiątkowy Dyplom, na którym wpisane są informacje dotyczące wystawy, imię i przydomek zwierzęcia oraz zdobyte na wystawie podczas oceny w ringu tytuły tj. ocena, lokata i zdobyty wniosek i/lub tytuł. Oprócz tego psy/suki z klas: młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej (nie dotyczy CTR-a), championów i weteranów z lokat I do III, które uzyskają na wystawie ocenę doskonałą mogą być nagrodzone pamiątkowymi medalami lub rozetami - wszystko zależy od organizatora wystawy.


Lokata I medal "złoty";
Lokata II medal "srebrny";
Lokata III medal "brązowy".

 

Oprócz tego Komitet Organizacyjny Wystawy oraz sponsorzy indywidualni fundują różnorodne nagrody (przeważnie pamiątkowe medale, rozety, puchary, statuetki, karmę, środki do pielęgnacji, różne produkty z branży zoologicznej itp.), które są przeznaczone dla zwycięzców i finalistów określonych w katalogu konkurencji finałowych i/lub dla określonych zwycięzców i/lub zdobywców poszczególnych lokat czy tytułów przyznanych w trakcie indywidualnej oceny konkretnej rasy. Bywa też, że sponsorzy fundują nagrody imienne przeznaczone dla konkretnych zwierząt prezentowanych na danej wystawie, bez względu na osiągnięty przez nie wynik. Warto zatem przed rozpoczęciem sędziowania przejrzeć katalog i sprawdzić czy w danej rasie są przewidziane dodatkowe nagrody, a jeśli tak, to dla kogo i kiedy oraz gdzie można je ewentualnie odebrać.


Jakie dokumenty wystawca otrzyma po sędziowaniu na wystawie organizowanej pod patronatem ZKwP?

Zapis oceny psa dokonywany jest na "Karcie oceny psa". Karta oceny psa ma charakter protokołu. Karta oceny powinna zawierać następujące dane: nazwę wystawy, datę wystawy, nazwisko sędziego, numer katalogowy psa,  jego nazwę, rasę, płeć, umaszczenie, numer rodowodu i numer rejestracyjny, klasę wystawową, miejsce na krótki opis stanowiący uzasadnienie przyznanej oceny, zdobytą ocenę i ewentualnie zdobytą lokatę oraz wszystkie inne zdobyte tytuły i wyróżnienia tj. przyznany medal (rozetę), wnioski na championa (CWC) i/lub międzynarodowego championa (CACIB) lub res.CACIB oraz inne tytuły (Zwycięzca Młodzieży, Zwycięzca Weteran, Najlepszy Junior w Rasie, Najlepszy Dorosły Pies, Najlepsza Dorosła Suka, Najlepszy Weteran w Rasie, ZR - Zwycięzca Rasy, Najlepszy z Płci Przeciwnej - BOS). Kartę oceny podpisuje i ewentualnie pieczętuje sędzia.


Karty ocen sporządzane są w trzech egzemplarzach z przeznaczeniem:
a) oryginał dla wystawcy;
b) drugi egzemplarz dla Oddziału ZKwP organizującego wystawę;
c) trzeci egzemplarz dla Klubu Komisji Zarządu Głównego.


Tekst opisu psa w karcie powinien być pisany w języku polskim lub w jednym z języków federacyjnych. W przypadku sędziowania przez sędziego zagranicznego organizatorzy są zobowiązani do ustalenia z zaproszonym sędzią, w jakim języku będzie oceniał i opisywał psy oraz skierowania na ring odpowiedniego tłumacza, znającego dobrze terminologię kynologiczną w obu językach. Sędzia zagraniczny (nie znający języka polskiego) może zgodzić się na sporządzenie opisu w wersji przetłumaczonej na język polski. Ma jednak prawo domagać się sporządzenia opisu w bezpośrednio dyktowanej wersji oryginalnej, tj. w języku federacyjnym, którym włada.

 

W przypadku, gdy na danej wystawie sędzia będzie miał do oceny więcej zwierząt, niż zalecają przepisy zatwierdzone przez FCI (powyżej 80 sztuk jednak nie więcej niż 150 sztuk), to po wyrażeniu zgody na przeprowadzenie sędziowania większej liczby psów przez sędziego może się ono odbyć bez indywidualnych opisów tj. w karcie oceny zwierzęcia pojawi się przyznana ocena, ewentualnie lokata i przyznane tytuły, ale bez pisemnego opisu zwierzęcia.


UWAGA! Tylko na podstawie zapisów umieszczonych w "Karcie oceny psa" można ubiegać się o przysługujące na podstawie przyznanych tytułów i/lub wniosków championaty oraz można posługiwać się przyznanymi tytułami. Kartę oceny psa należy dokładnie przeczytać w momencie jej odbioru po zakończonym sędziowaniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności w karcie oceny psa należy niezwłocznie udać się do sędziego i "na gorąco" wyjaśnić zaistniałą sytuację. Trzeba również dopilnować, by stosowne korekty były od razu umieszczone na wszystkich trzech egzemplarzach karty oceny psa! (w praktyce pomyłki w zapisach kart ocen psów tj. braki zakreślonych ocen/tytułów/wniosków, źle zakreślone oceny/tytuły/wnioski czy źle odręcznie wpisane zdobyte tytuły zdarzają się bardzo często!). Wyjaśnienie sytuacji w późniejszym czasie na korzyść wystawcy w zasadzie graniczy z cudem.


Co oznaczają poszczególne skróty powszechnie używane w świecie wystawowym?

O skrótach powszechnie używanych w świecie wystawowym więcej -TUTAJ.

Jak zrobić Grand Championat Polski, Championat Polski, Championat Młodzieży Polski i Championat Polski Weteranów?
Na każdej z wystaw kynologicznych organizowanych pod patronatem ZKwP w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu na wystawowego championa (zwanego w skrócie CWC). Certyfikat może otrzymać pies i suka, które uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej (nie dotyczy w Polsce CTR-a) i championów (klasa dla zwierząt posiadających tytuł Championa Wystawowego kraju uznanego przez FCI i/lub C.I.B - Interchampiona), bez względu na liczbę konkurentów. Trzy wnioski CWC, uzyskane od trzech różnych sędziów - w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej, specjalistycznej lub międzynarodowej - są podstawą do przyznania psu (suce) tytułu "Championa Polski", pod warunkiem, że między pierwszym, a ostatnim wnioskiem upłynęło co najmniej 6 miesięcy. Fakt przyznania CWC sędzia wpisuje do karty oceny odręcznie "CWC" wraz z oddzielną parafą.

Tytuł "Młodzieżowego Championa Polski" może być przyznany psu (suce), który/a na 3 wystawach od 3 różnych sędziów uzyska tytuł "Zwycięzcy Młodzieży" w klasie młodzieży (od 9 do 18 miesięcy), w tym co najmniej jednej tytuł będzie przyznany na wystawie klubowej, specjalistycznej lub międzynarodowej. Nie ma limitu czasowego.

 

Tytuł "Championa Polski Weteranów" może być przyznany psu (suce), który/a na 3 wystawach od 3 różnych sędziów uzyska tytuł "Zwycięzca Weteran" w klasie weteranów (od 8 lat), w tym co najmniej jednej tytuł będzie przyznany na wystawie klubowej, specjalistycznej lub międzynarodowej. Nie ma limitu czasowego.

 

Tytuł "Grand Championa Polski" może być przyrzynany psu/suce, który/a posiada zatwierdzony tytuł Champion Polski i uzyska trzy wnioski CWC w klasie championów na trzech wystawach międzynarodowych lub championów. Nie ma limitu czasowego.

Dyplomy "Grand Championa Polski", "Championa Polski", "Młodzieżowego Championa Polski" i "Championa Polski Weteranów" wydaje Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce na pisemny wniosek zainteresowanego - wzór wniosku TUTAJ - biorąc za podstawę sprawozdania z Oddziałów ZKwP organizatorów wystaw. Od dnia 1 sierpnia 2017 roku nie jest pobierana opłata za wystawienie dyplomów w formie elektronicznej. Osoby, które chcą otrzymać wersję papierową poszczególnych championatów muszą uiścić stosowną opłatę (obowiązuje od 20.01.2018) w kwocie 60 złotych.


Jeśli zdecydujecie się wybrać z psem/suką na zagraniczne wystawy, to warto zapoznać się z zasadami organizacji wystaw w określonym kraju, kalendarzem wystaw z danego kraju i warunkami niezbędnymi do uzyskania tytułów championa tego kraju. Pomocny może być spis krajów zrzeszonych w FCI - TUTAJ oraz można zajrzeć do naszej "ściągawki" opisującej warunki zdobycia różnych tytułów z aż 60 krajów - TUTAJ.

 

Co ze sobą zabrać na wystawę?

 • oczywiście psa :-);

 • oryginał rodowodu;

 • dokument poświadczający posiadanie przez psa aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie (unijny pet paszport lub zaświadczenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie wydane przez lekarza weterynarii w dniu szczepienia zwierzęcia);

 • potwierdzenie przyjęcia psa na wystawę;

 • parasol/namiot, które umożliwią schronienie psa i siebie przed deszczem lub słońcem (jeśli to wystawa plenerowa);

 • koc, miskę na wodę, ew. jakieś smakołyki dla psa;

 • ringówkę (specjalny rodzaj smyczy do prezentacji psa na wystawie);

 • smycz, obrożę, kaganiec;

 • akcesoria niezbędne do przygotowania psa przed wyjściem na ring. Zgodnie z Regulaminem Wystaw Psów Rasowych w Polsce zabronione jest traktowanie szaty, skóry i nosa jakimikolwiek środkami, które zmieniają ich strukturę lub kolor. Zabronione jest także przygotowywanie psów na terenie wystawy z zastosowaniem jakichkolwiek środków kosmetycznych. Dopuszczalne jest stosowanie grzebienia i szczotki. Nie wolno także pozostawiać psa przywiązanego na stoliku trymerskim dłużej, niż wymaga tego jego przygotowanie.

Kiedy przybyć na teren wystawy?
Najlepiej przybyć na wystawę odpowiednio wcześniej (m.in. na 1 godzinę przed sędziowaniem). Przed wejściem na teren wystawy lekarz weterynarii poprosi Was o okazanie dokumentu szczepienia psa na wściekliznę, a organizator wystawy poprosi o okazanie potwierdzenia przyjęcia psa na wystawę, co jednocześnie jest darmowym biletem wstępu dla jednej osoby. Jeśli przybyliście na wystawę rodzinnie, to w zależności od wieku członków rodziny, trzeba będzie wykupić bilety wstępu. Tuż przy wejściu lub w innym oznaczonym miejscu do odebrania będzie katalog i ewentualnie numer startowy - jeśli nie został przysłany do domu pocztą. Następnie należy udać się na teren w pobliży ringu, na którym rasa będzie oceniana (plan ringów znajduje się w katalogu). Wcześniejsze przybycie daje możliwość bezproblemowego znalezienia sobie i psu dobrego miejsca niedaleko ringu, na którym rasa będzie oceniana.


W nadesłanym potwierdzeniu będzie podany czas przyjmowania psów na wystawę oraz czas rozpoczęcia ocen na ringach - zazwyczaj jest to konkretna godzina np. przy są wpuszczane na teren wystawy od godziny 7.00 lub 8.00 rano, a indywidualne sędziowanie na poszczególnych ringach rozpoczyna się od godziny 9.00 lub częściej 10.00 rano. W takim przypadku należy sprawdzić w planie sędziowania (zwykle dostępny jest na kilka dni przed wystawą na stronie organizatora wystawy), którą rasą w kolejności będzie oceniania Wasza rasa. Jeśli pierwsza - to macie szczęście - wejdziecie na ring o godzinie rozpoczynającej indywidualne sędziowanie ras w ringach i wówczas należy przybyć m.in. 1 h wcześniej, (w praktyce większość wystawców zjawia się dużo wcześniej, daje to możliwość znalezienia dogodnego miejsca i spokojnego przygotowania psa do show). Jeśli będzie to któraś rasa z kolei, to możecie wstępnie oszacować czas wejścia na ring Waszej rasy, licząc zgłoszone psy w danych rasach, które będą sędziowane przed Waszą rasą i mnożąc tą ilość przez 3 minuty - tyle w wersji minimalistycznej należy przyjąć jako bezpieczną wartość tj. czas potrzebny sędziemu do oceny jednego zwierzęcia, o ile dokonywana jest na danej wystawie ocena opisowa psów. Znając mniej więcej orientacyjny czas wejścia rasy na ring można przybyć nieco później (chyba, że organizator wystawy ściśle określa maksymalną godzinę przyjęcia psów na wystawę pod rygorem nie dopuszczenia do oceny). Musicie jednak pamiętać, że późniejsze stawiennictwo na wystawę, na której nie ma wyznaczonej godziny sędziowania konkretnych ras i nie ma ograniczeń w przyjmowaniu psów na wystawę wiąże się z ryzykiem, że spóźnicie się na ocenę, bo sędzia może przeprowadzić ocenę poszczególnych ras szybciej, niż Wy to oszacowaliście. Jeśli spóźnicie się na ring, to stracicie swoją szansę na udział w wystawie i Wasz pies nie będzie oceniony w zgłoszonej stawce. Czasami sędziowie zgadzają się ocenić spóźnialskich po zakończeniu sędziowania danej rasy, czyli poza konkurencją, ale w takim przypadku można jedynie zdobyć samą ocenę, bez żadnych dodatkowych tytułów i wyróżnień. Jeśli nie chcecie ryzykować, to powinniście przybyć na teren wystawy najpóźniej w okolicach godziny, o której rozpoczyna się indywidualne sędziowanie na poszczególnych ringach i po prostu musicie odczekać swoje.

 

Na niektórych wystawach organizatorzy wystawy w planie sędziowania przewidują wejście poszczególnych ras na ring o określonej godzinie. To bardzo komfortowa sytuacja dla wystawcy, ponieważ znając godzinę oceny własnej rasy można przybyć na teren wystawy praktycznie przed samym jej sędziowaniem (chyba, że organizator wystawy ściśle określa maksymalną godzinę przyjęcia psów na wystawę pod rygorem nie dopuszczenia do oceny). Sędzia musi stosować się do planu sędziowania i nie rozpocznie sędziowania danej rasy wcześniej, niż przewiduje to plan sędziowania.

 

Istnieje też taka możliwość, że organizator wystawy na swoje stronie internetowej nie poda wcześniej planu sędziowania, nie wyznaczy konkretnych godzin wejścia poszczególnych ras na ring i wystawca nie ma żadnej możliwości sprawdzenia we własnym zakresie, którą rasą w kolejności będzie oceniana jego rasa. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak stawić się na teren wystawy około 1 h przed rozpoczęciem ocen indywidualnych w ringach i jeśli rasa będzie sędziowana jako któraś z kolei, to trzeba cierpliwe poczekać na swoją kolej.


Jak zachować się na ringu?
Po pierwsze należy obserwować co się na nim dzieje, by w odpowiednim momencie na niego wkroczyć. Każdy sędzia preferuje nieco inny styl sędziowania i dobrze jest chwilę go poobserwować przy ocenie innej rasy ewentualnie stawki z innej klasy własnej rasy, co da Wam pewne wyobrażenie o preferencjach sędziego i jego wymaganiach, co do określonego typu i sposobu prezentacji psa. Taka mała "ściągawka" może pomóc Wam również obrać odpowiednią taktykę w sposobie prezentacji własnego psa na ringu.

 

Na ring wchodzicie wówczas, gdy gospodarz ringu wywoła odpowiednią klasę i wyczyta Wasz numer startowy. Numer startowy powinien być przypięty w widocznym miejscu tj. najlepiej z przodu (lewa lub prawa strona) na wysokości piersi lub na którejś ręce na wysokości połowy ramienia od zewnętrznej strony. Oczywiście na ring wprowadzacie psa nie w pełnym rynsztunku tj. obroża, smycz i kaganiec, a tylko prowadząc go na odpowiedniej smyczy wystawowej łączącej w sumie funkcję smyczy z obrożą zwaną ringówką. Najlepiej jeśli kolor ringówki będzie współgrał z umaszczeniem psa (dla CTR-a najodpowiedniejsza jest ringówka w kolorze czarnym).

 

Po wejściu na ring ustawiacie się w kolejności tj. zgodnie z Waszym numerem startowym. Od tego momentu słuchacie już tylko poleceń wydawanych przez sędziego. W ringu do oceny psa upoważniony jest tylko sędzia, który został do tego celu wyznaczony przez organizatora wystawy i posiada stosowne uprawnienia do sędziowania danej rasy. Na wystawach międzynarodowych mogą sędziować wyłącznie sędziowie międzynarodowi uznani przez FCI. W sprawach organizacyjnych sędzia może jednak skorzystać z pomocy sekretarza, gospodarza ringu, łącznika, a także tłumacza (w przypadku sędziów zagranicznych). Na ringu oprócz sędziego może się również znajdować maksymalnie dwóch asystentów (asystent to osoba pretendująca do miana sędziego lub sędzia rozszerzający swoje uprawnienia na daną rasę, którzy na wystawie odbywają staż pod pieczą danego sędziego).

 

Ocena w ringu każdej rasy zaczyna się od oceny samców w kolejności od najmłodszej do najstarszej klasy. Po samcach w analogiczny sposób oceniane są suki. Przeważnie prezentacja psa na ringu składa się z dwóch podstawowych elementów tj. prezentacji psa w ruchu (indywidualnie i w stawce) oraz prezentacji psa w statyce (indywidualnie i w stawce).

 

Podczas prezentacji psa w ruchu sędzia ocenia wrażenie ogólne, wyraz płci i rasy, sposób poruszania się psa (akcję kończyn przednich i tylnych), noszenie ogona, linię górną, zachowanie psa i zgodność tych elementów ze wzorcem oraz przygotowanie go do wystawy. Psa zawsze należy prowadzić od strony sędziego. Pies powinien być prezentowany w dynamicznym kłusie dostosowanym do możliwości psa, tak aby mógł się on jak najlepiej w ruchu zaprezentować. Poniżej trzy najpopularniejsze figury, w których sędzia ocenia psa w ruchu tj. ruch po linii prostej (od sędziego i do sędziego), ruch po okręgu (pies z lewej strony kierunek ruchu przeciwny do ruchu wskazówek zegara) i ruch po trójkącie (od sędziego, przed sędzią bokiem i do sędziego):

 

 

 

 

Z kolei prezentacja psa w statyce umożliwia sędziemu przede wszystkim dokładne obejrzenie zwierzęcia i sprawdzenie jego budowy, koloru oczu, stanu uzębienia, jakości i struktury szaty, obecności jąder w mosznie (w przypadku samców). Te informacje również są oceniane przez sędziego pod kątem zgodności ze wzorcem rasy. Ponadto sędzia zwraca uwagę na wrażenie ogólne, odbiór sylwetki psa, proporcje (również wyraz płci i rasy), charakter i zachowanie psa oraz przygotowanie psa do wystawy. Podczas prezentacji psa w statyce przy ocenie indywidualnej sędzia zwykle dyktuje sekretarzowi ringu krótki opis uzasadniający przyznaną ocenę, który notowany jest w karcie oceny psa. Psa do oceny indywidualnej zawsze należy ustawiać tak, by sędzia mógł psa bez problemu obejrzeć. Zazwyczaj na odległość około 2 metrów od sędziego. Psa ustawiacie bokiem, a handler (osoba wystawiająca psa) powinna stać za psem. Należy odpowiednio wcześniej poćwiczyć z psem pokazywanie zębów i dotyk przez obce osoby oraz odpowiednią pozę wystawową, w której pies będzie się najkorzystniej prezentował. Jeśli nie macie doświadczenia możecie poprosić o pomoc handlera, który zajmuje się wystawianiem psów i robi to w sposób profesjonalny. Nauczy Was wystawiania psa lub potrenuje z psem, a potem wystawi psa na ringu za Was.

 

Sam sposób przeprowadzenia oceny na ringu zależy od preferencji sędziego. Zwykle ocena rozpoczyna się od ustawienia całej stawki z danej klasy w statyce. Sędzia obejrzy wszystkie psy, to tzw. pierwsze wrażenie. Następnie sędzia może poprosić o ruch po okręgu całej stawki i dopiero po tym może przejść do oceny indywidualnej każdego psa oceniając go w statyce i ruchu (ruch po okręgu oraz ruch po linii prostej w przód i tył). Po przeprowadzeniu indywidualnej oceny każdego psa sędzia znowu zwraca uwagę na całą stawkę w statyce i ponownie może poprosić o prezentację całej stawki w ruchu po okręgu. Jeśli wybór jest trudny, bo poszczególne psy reprezentują wysoką klasę, to sędzia może w trakcie ruchu po okręgu przestawiać psy lub poprosi o ruch po okręgu i/lub linii prostej w przód i tył tylko wybrane sztuki. W momencie, gdy sędzia będzie już pewien swojej decyzji, to wyda werdykt wskazując zwycięzcę tj. psa zajmującego I lokatę oraz kolejno finalistów zajmujących II, III i IV lokatę (o ile na ringu prezentowana jest wystarczająca liczba psów w stawce, a psy otrzymały m.in. ocenę doskonałą lub bardzo dobrą (w klasie młodszych szczeniąt i szczeniąt ocenę wybitnie obiecujący lub obiecujący), by takie lokaty sędzia mógł przyznać). Pozostałe psy schodzą z ringu bez lokat. W zależności od rangi wystawy, przyznanej oceny (klasy młodszych szczeniąt i szczeniąt m.in. ocena wybitnie obiecująca, a w przypadku starszych klas m.in. ocena doskonała) i uznania sędziego może on psa zajmującego I lokatę nagrodzić stosownym do danej klasy wystawowej tytułem lub wnioskiem. Adnotacja o ewentualnie przyznanym tytule lub wniosku jest wpisywana w kartę oceny takiego psa. Po zakończeniu sędziowania wszystkich klas z danej płci na ring ponownie wchodzą zwycięzcy klasy pośredniej, otwartej, użytkowej (nie dotyczy CTR-a) i championów, którym sędzia na danej wystawie przyznał wniosek CWC. Psy te sędzia ponownie porównuje w statyce oraz ruchu i wyłania zwycięzcę - tym razem takiemu psu sędzia może przyznać tytuł Najlepszego Dorosłego Psa w Rasie i jeśli jest to wystawa rangi międzynarodowej, to może również takiego psa nagrodzić wnioskiem na championa międzynarodowego (CACIB). Na wystawie rangi międzynarodowa sędzia po dokonaniu wyboru psa, któremu przyzna wniosek CACIB na ring zaprosi psa z lokatą II oceną doskonałą z klasy, z której pochodzi zdobywca wniosku CACIB (o ile taki jest). Tak uzupełnioną stawkę sędzia ponownie porówna i wyłoni zdobywcę rezerwowego wniosku CACIB, który w określonych stosownym regulaminem sytuacjach może być przekształcony we wniosek CACIB. W analogiczny sposób będą ocenione przez sędziego suki. Po zakończeniu tej części sędziowania na ring zostaną wywołane psy/suki, którym sędzia przyznał następujące tytuły: Zwycięzca Młodzieży (pies i suka), Najlepszy Dorosły Pies, Najlepsza Dorosła Suka i Zwycięzca Weteran (pies i suka). Z tak skompletowanej stawki sędzia porównując psy i suki ze sobą w statyce i ruchu wybierze Zwycięzcę Rasy (BOB) i Zwycięzcę Płci Przeciwnej (BOS). Jeśli tytuł BOB trafił do suki, to tytuł BOS musi być przyznany psu i odwrotnie. W dalszej kolejności (jeśli tytuł BOB nie przypadł w udziale psu/suce z klasy młodzieży lub psu/suce z klasy weteranów) sędzia porównując ze sobą młodzież wybierze Najlepszego Juniora w Rasie i porównując ze sobą weteranów wybierze Najlepszego Weterana w Rasie. W sytuacji, gdy BOB przypadnie psu/suce z klasy młodzieży, to automatycznie ten pies/suka otrzyma również tytuł Najlepszego Juniora w Rasie, a gdy BOB przypadnie psu/suce z klasy weteranów, to automatycznie ten pies/suka otrzyma również tytuł Najlepszego Weterana w Rasie. Jeśli na danej wystawie prezentowane są psy i suki w klasie młodszych szczeniąt i/lub szczeniąt i sędzia wyłoni w każdej płci psa/sukę z lokatą I i oceną wybitnie obiecującą, a organizator wystawy przewidział konkurencje finałowe w postaci wyboru Najpiękniejszego Młodszego Szczenięcia Wystawy i/lub Najpiękniejszego Szczenięcia Wystawy, to sędzia jest również zobowiązany do dokonania na ringu porównania i wyboru Najlepszego Młodszego Szczenięcia w Rasie i/lub Najlepszego Szczenięcia w Rasie, bowiem na ringu honorowym w konkurencjach finałowych rasa może być reprezentowana tylko przez jednego reprezentanta w danej kategorii. Finalnie Zwycięzca Rasy, Najlepszy Junior w Rasie, Najlepszy Weteran w Rasie, Najlepsze Młodsze Szczenię w Rasie i Najlepsze Szczenię w Rasie, mają prawo reprezentować rasę na ringu honorowym w konkurencjach finałowych. Oczywiście powyższy scenariusz został rozpisany dla wszystkich klas wystawowych obsadzonych w obu płciach. Na wystawach psów jednak bardzo często bywa tak, że stawki są bardzo zróżnicowane od zgłoszonego jednego zwierzęcia po stawki sięgające kilkudziesięciu sztuk. Rzecz jasna ilość poszczególnych klas i liczebność będą różnorodne. Jednak bez względu na liczbę zgłoszonych na daną wystawę zwierząt i klasy w jakiej dane zwierzęta będą wystawiane sędzia ma obowiązek je wszystkie ocenić. Jeśli zaś chodzi o przyznawane tytuły, wnioski i wyróżnienia to nagradzanie psów odbywa się wg uznania sędziego. Jeśli sędzia uzna, że dane zwierzę zasługuje na przyznanie mu wynikających z klasy, z której jest prezentowany i jego zgodności ze wzorcem tytułów, wniosków lub wyróżnień, to zwykle będą ona takiemu psu przyznane. Wasz pies może być zatem jedynym reprezentantem rasy na danej wystawie i może zgarnąć wszystko, co jest możliwe do zdobycia (w granicach jego klasy wystawowej i ewentualnie wieku) lub może zejść z ringu tylko z przyznaną oceną. Podobnie rzecz się ma z dużymi stawkami.

 

Podczas trwania całego sędziowania nie zapominajcie też o dobrych manierach i zasadach savoir-vivreu. Uśmiechajcie się na ringu, pogratulujcie wygranym. Dobra atmosfera przysparza miłych wrażeń.

I to na tyle z mini przewodnika;-)

Powodzenia.

Katarzyna Sokólska

 

 

Copyright by Świat Czarnego Teriera. All Rights Reserved.

Kopiowanie ze strony zdjęć, grafiki, treści i innej zawartości Portalu Świata Czarnego Teriera, bez zgody właściciela jest zabronione.

Projekt i wykonanie Narodziny Gwiazdy

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768